Vacciner för barn

Hitta din vaccinationsklinik i Stockholm

Hepatit B-vaccin, pneumokockvaccination, DTaP, Hib, IPV, influensa, MMR, vattkoppor, MCV4, hepatit A och Rotavirus är några av de vaccin som ges till spädbarn och barn upp till 6 års ålder. Många föräldrar kan känna sig osäkra på att vaccinera sina barn på grund av biverkningar, men vaccination är fortfarande det säkraste sättet att skydda ett barn från smittsamma och dödliga sjukdomar.

Hepatit B

Hepatit B är en sjukdom som påverkar levern. Vaccin mot hepatit rekommenderas till exempel till spädbarn för att skapa ett långvarigt skydd ända fram till vuxen ålder. Genom att skydda ditt barn från infektioner minskar risken för sjukdomar som levercirros, kroniska leversjukdomar och levercancer.

Pneumokockvaccin (PCV)

Barn som vaccineras med pneumokockvaccin (PCV) skyddas från pneumokockinfektioner som lunginflammation, blodinfektioner och hjärnhinneinflammation. De flesta barn som är infekterade med pneumokockinfektioner är yngre än 2 år och detta vaccin kommer att skydda dem från större risker.

DTaP

DTaP-vaccinet har praktiskt taget eliminerat infektioner som orsakats av difteri, stelkramp, och har kraftigt minskat antalet barn som smittas med kikhosta.

Hib

Hib-vaccin rekommenderas för att skydda barn mot hjärnhinneinflammation, lunginflammation, perikardit och infektioner som påverkar blod, ben och leder. Vaccinet skyddar barn från sjukdomar som orsakas av bakterien Haemophilus influenzae som är den vanligaste orsaken till hjärnhinneinflammation hos barn under 5 år.

Polio

Polio är en sjukdom som kan orsaka permanent förlamning hos barn och i värsta fall kan leda till döden.

Influensa

Mycket smittsam virusinfektion i luftvägarna orsakas av influensa eller ”influensa”. Influensavaccin minskar riskerna för att barn drabbas av influensa och stärker kroppens motståndskraft mot viruset.

MPR (mässling, påssjuka röda hund)

Mässling, påssjuka och röda hund är smittsamma sjukdomar som kan leda till allvarliga sjukdomar hos barn. Barn som är skyddade med MPR-vaccin hindras från upphandlande mässling, påssjuka och röda hund (rubella).

Varicella (vattkoppor)

Vattkoppor är en vanlig virussjukdom bland barn. Varicellavaccin skyddar ditt barn från viruset, och hjälper därmed till att förebygga allvarliga sjukdomar som kan påverka dina barn.

MCV4

Detta vaccin skyddar ditt barn mot meningokocksjukdom som leder till inflammation i membranet som skyddar hjärnan och ryggmärgen. Sjukdomen är även känd som bakteriell meningit. Denna bakterieinfektion är sällsynt men mycket smittsam och kan vara dödlig.

Hepatit A

HAV-virus eller hepatit A-virus kan leda till många olika komplikationer och är mycket smittsamt. Sjukdomen orsakar feber, illamående, kräkningar och gulsot. Detta vaccin rekommenderas för att förebygga och stoppa spridningen av hepatit A.

Rotavirus

Diarré orsakas av rotavirus förekommer ofta bland spädbarn och småbarn. Detta virus kan orsaka uttorkning, och kan leda till att ditt barn behöver sjukhusvård. Genom att vaccinera ditt barn mot detta virus kan du hjälpa till att stoppa spridningen av diarré i samhället.