Vaccinationsschema

Hitta din vaccinationsklinik i Stockholm

Vaccinationsscheman varierar beroende på i vilket land du är bosatt. Schemat är en serie av vaccinationer som ska ges till barn och vuxna i förebyggande syfte för att förhindra spridningen av smittsamma och farliga sjukdomar.
Om du följer det rekommenderade schemat för ditt barn minskar risken för att ditt barn ska drabbas av infektionssjukdomar. Många av de vanligaste sjukdomarna kan förebyggas.

Om du har missat något av ditt barns planerade vaccinationer behöver det inte vara försent. Rådfråga ditt barns läkare om du missar någon planerad vaccination så kommer han att informera dig om hur ditt barns immunförsvar påverkas. De flesta läkare och föräldrar föredrar att använda ett och samma tillfälle för flera olika typer av vaccin för att undvika onödiga läkarbesök och sprutor. MPR och DTaP är två exempel på vaccin som går att kombinera.

Rekommenderade barnvaccinationsprogrammet och tidsplan för administreringen:

Hepatit B

Hepatit B-vaccin består av 3 doser. Den första dosen bör ges vid från födseln upp till 2 månader, andra dosen när barnet är mellan 1-4 månader och den sista och tredje när ditt barn når 6-8 månader.

Hib-vaccin

Hib-vaccin ges i 4 doser. Den första dosen ges vid 2 månader, andra dosen vid 4 månader, tredje dos vid 6 månader och den sista dosen ges när barnet är mellan 12 till 15 månader gammal.

Poliovaccin

Vaccinet för polio ges i 4 doser. Den första dosen ges från 2 månader, andra dosen vid 4 månader, tredje dosen vid 6 till 18 månader och den fjärde dosen när ditt barn är 4-6 år.

DTaP Vaccin

Första dosen vaccin DTaP börjar vid 2 månader, följt av andra dosen vid 4 månader, tredje dosen vid 6 månader, och fjärde dosen när ditt barn är 15-18 månader. Den sista dosen ska tas när ditt barn är 4 till 6 år.

Pneumokockvaccin

Pneumokockvaccin bör ges när barnet är 2 månader, följt av den andra dosen vid 4 månader, tredje dos vid 6 månader och den sista dosen ges när barnet når 12-18 månader.

Rotavirusvaccin

Den första dosen av vaccin mot rotavirus ges när barnet är 2 månader gammal och den andra dosen ges när han når 4 månader. Den sista och sista dosen av vaccinet tas när barnet når 6 månader.

Hepatit A-vaccin

Den första dosen hepatit A-vaccin bör ges när barnet fyllt 12 månader och den skall följas av en andra dos när barnet är 18 månader.

Influensavaccin

Influensavaccin kan användas för första gången när barnet är 6 månader och kräver ett återbesök med en ny injektion en månad efter påbörjad vaccinering. Därefter bör ditt barn vaccineras årligen tills barnet har fyllt 5 år. Detta är dock flexibelt, och bör anpassas till respektive barn.

MPR och varicella vaccin

Den första doserna av MPR och varicella vacciner ges när barnet är mellan 12-15 månader gammal. Den andra dosen bör göras när barnet är mellan 4-6 år. 
Vaccin mot meningokockinfektioner ges vid ett tillfälle när barnet är 11 år.