Typer av Vaccinationer

Hitta din vaccinationsklinik i Stockholm

Medicinforskningen har lyckats utveckla åtskilliga typer av vaccin som är väl lämpade att förebygga många sorters olika sjukdomar. Vaccinens verkande effekt åstadkoms genom att exponera kroppens för sjukdomen i en ytterst begränsad dos. Detta förmår i sin tur kroppens egna försvar att skapa antikroppar för att bekämpa de bakterier som orsakar sjukdomar.
 Den lilla mängd bakterier eller virus som finns i varje vaccin är svagare än den naturligt uppstådda varianten, och skapas således enkom för att förbereda immunförsvaret i kroppen att försvara den mot eventuell senare exponering för sjukdomen.
 Varje vaccin som utvecklas är noga utvalt utifrån en serie strikta kriterier, och doseringen skräddarsydd för att den infekterande bakterier eller viruset ska kunna användas säkert även av både barn och känsliga individer. De typer av vaccin som produceras för en viss sjukdom förändras över tiden. Ett medicinhistoriskt exempel är det ursprungliga poliovaccinet, som i själva verket ansågs orsaka polio hos några av de som fått det. Detta åtgärdades sedermera i ett vidareutvecklat poliovaccin, där mottagarna lyckligtvis inte längre löpte risk att drabbas av sjukdomen genom vaccination.

De huvudsakliga typer av vaccin som används idag fungerar på olika sätt för att hjälpa kroppens egna försvar, och förebygga risken att drabbas av sjukdomen. Antingen kan vaccinen vara helt inaktiverade, eller också har de en viss (dock försvagad) verkningsgrad kvar. Levande, försvagade vaccin är tillverkade av levande virus eller bakterier som har försvagats på medicinteknisk väg. Det har visat sig vara mycket effektiv, men i vissa sällsynta fall kan de orsaka infektioner till personer vars immunsystem är nedsatt.
Inaktiverade vacciner är därför på detta sätt tillförlitligare än levande vacciner. De innehåller sjukdomsmikrober som har dödats på kemisk väg före vaccination, och de är därför mer lämpade att använda vid nedsatt immunförsvar.

Separata vaccin används när sjukdomar orsakas av gifter som släpps ut av bakterier eller virus. Dessa vaccin skapas av deaktiverat toxin snarare än från hela bakterier, vilket lär immunsystemet att bekämpa toxinet om det skulle förekomma i kroppen.
Konjugatvacciner är en vaccintyp som är kopplad till vissa bakteriella ytbeläggningar som annars förblir dolda för immunförsvaret. Med hjälp av denna vaccintyp ges kroppen ändå möjlighet att reagera, och därmed skapa immunitet.
Det förekommer även medicintekniska metoder där man utifrån genteknik eller genom att sönderdela urspungsmikrober lyckas skapa vaccin med längre verkningstid än konventionella vaccinationsmetoder. Vaccinationsbeslut är något som det alltid är bäst att rådgöra med din läkare om. Allt för att säkerställa adekvat och riktig information om vilka vaccin som kan hjälpa dig och din familj att genom vaccination förebygga risken för sjukdom.