Medvetenhet om vaccinationer runt om i världen

Hitta din vaccinationsklinik i Stockholm

Genombrott inom vaccination har gjort världen säkrare från smittsamma och dödliga sjukdomar. De flesta utvecklade länder har möjlighet att minska, om inte eliminera, vissa infektionssjukdomar som har drabbat många människor under historiens gång. Det faktum att vaccination av barn ökar, både i utvecklade- och utvecklingsländer är ett tecken på en av de många fördelar som finns med vaccinering, nämligen att fler barn överlever.
Barn och vuxna är skyldiga att ha vaccinera sig för att förhindra spridningen av smittsam och skadliga sjukdomar.

Medvetenhet om vaccination är mycket viktigt speciellt när du planerar att resa utomlands. Vaccination håller på att genomföras globalt, det finns delar av världen som kräver att du har avslutat dina vaccinationer innan du besöker landet. Asien, Afrika och Sydamerika är delar av världen där du behöver ha många olika typer av vaccin för att hålla dig säker och fri från hälsorisker. Oavsett om du planerar längre eller kortare resor till ovanstående kontinenter finns det en ökad risk för sjukdomar om du ej vaccinerar dig innan avresan.

Ungefär 15– 45 % av alla resenärer till dessa destinationer smittas med smittsamma sjukdomar som kolera, diarré, denguefeber, malaria, gula febern och Tyfoidfeber, Andra typer av vanliga smittsamma sjukdomar är hepatit A och B, polio, influensa, tuberkulos och rabies.

Medvetenhet om vikten av vaccinationer är nödvändig för varje land för att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar som i värsta fall kan leda till en epidemi. Resenärer som planerar att resa i utvecklingsländerna bör alltid rådgöra med sin husläkare innan sina resor. Genom att titta tillbaka på din personliga medicinska historik kan du enkelt avgöra vilka vaccinationer du redan fått, och vilka vaccinationer som behövs.

Även om de flesta utvecklade länder kan finansiera de vacciner de behöver så är tredje världens länder och fattiga länder fortfarande långt från att uppnå en säker och hälsosam miljö. De flesta vacciner som finns i dessa länder är av dålig kvalité. Detta får som följd att skyddet som vaccinet ska ge inte verkar lika länge. Om du planerar att resa till ett utvecklingsland är det viktigt att du först kontrollera din hälsa, och ser till att du har de vaccinationer du behöver. Se till att du vaccineras både med rekommenderade vaccin samt de vaccin som krävs för att du inte ska drabbas av farliga sjukdomar. Det är alltid bättre att vara proaktiv!

Tänk på din hälsa och var säker på att ej drabbas av smittsamma och dödliga sjukdomar genom att vaccinera dig. Dessutom hjälper du till att förebygga eventuell spridning av epidemier. Vaccinationer är kända för att minska och eliminera riskerna från infektionssjukdomar och leder till en säkrare och mer hälsosam miljö.
Många föräldrar är tveksamma till att vaccinera sina barn på grund av eventuella biverkningar av vaccinationen. Risken bör dock stå i paritet med risken att drabbas av skadliga och smittsamma sjukdomar.